Reformatorische Baptistengemeente Emmeloord

Maar het Woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid. En dit is het Woord dat onder u verkondigd is.

Reformatorische Baptistengemeente Emmeloord

Reformatorisch Baptisme is een eeuwenoude stroming, vooral in Engeland en Amerika. Sinds juli 2021 is er ook een Reformatorische Baptistengemeente in Emmeloord. Op deze website vind je meer informatie over wie wij zijn, wat wij geloven en waar we voor staan als Refbap Emmeloord.

Van harte welkom!

Elke zondagmiddag om 15.00 uur hebben we een eredienst waarin je van harte welkom bent. Locatie is Buurthuis de Erven, Amstelland 2 te Emmeloord.

Wat wij geloven

Reformatorisch Baptisme is nog tamelijk onbekend in Nederland, ook al heeft het oude wortels. Lees hier meer over waar wij als Refbap precies voor staan.

Wie wij zijn

Wij zijn een kleine groep die het verlangen hebben om samen te komen rondom God’s Woord als de leidraad en het fundament van ons leven.

Waar wij samenkomen

Elke zondagmiddag komen wij samen in Buurtgebouw ‘De Erven’ in Emmeloord. Daarnaast komen we ook samen in huiskamers voor bidstonden of bijbelstudies.

De bevelen van de HEERE zijn recht, zij verblijden het hart;
het gebod van de HEERE is zuiver, het verlicht de ogen.