Reformatorische Baptistengemeente Emmeloord
10 juni 2023

Jezus voorzegt Zijn heengaan naar de Vader

Predikant: Roelof Weerstand
Play Video

Jezus voorzegt dat Hij zal komen te sterven. Echter in Zijn sterven zal niet iedereen Hem navolgen. “Ik ga heen en u zult Mij zoeken, en in uw zonde zult u sterven; waar Ik heen ga, kunt u niet komen.” Zonder Zijn middelaarswerk is niemand in staat Hem na te volgen; Alleen door een waar geloof in Hem (Jezus Christus), worden de zonden vergeven, en kunnen we Hem volgen naar de plek waar Hij is.