Reformatorische Baptistengemeente Emmeloord
12 februari 2024

Het werk van de Heilige Geest aangaande het koninkrijk van God

Predikant: Roelof Weerstand
Play Video

Jezus bemoedigde zijn geliefde discipelen met de woorden dat het nuttig was voor hen om heen te gaan. Daardoor was Hij in staat om de Heilige Geest uit te kunnen zenden. En door de uitstorting van de Heilige Geest zijn de beloften vervuld die de Heere ons gegeven heeft in het oude testament. De Heilige Geest werkt een diepe innerlijke overtuiging van zonde, gerechtigheid (van Christus) en van oordeel, waardoor mensen tot geloof en bekering komen, en het Koninkrijk van God wordt vervuld. Daarom was het nuttig en nodig dat Christus moest lijden, sterven, opstaan en opvaren naar de hemel.

 

1. Het werk van de Heilige Geest in de bekering van zondaren (v.8-11)
2. Het werk van de Heilige Geest in het onderwijzen van Gods kinderen (v.12-13)
3. Het werk van de Heilige Geest in het verheerlijken van Jezus Christus (v.14-15)

 

Johannes 16:5-15