Reformatorische Baptistengemeente Emmeloord
25 maart 2024

Het gebed voor Christus’ discipelen

Predikant: Roelof Weerstand
Play Video

Christus bidt in het hogepriesterlijke gebed voor Zijn volgelingen. Zij zijn het, die Zijn woord hebben aangenomen, en hun vertrouwen volkomen gesteld hebben op Christus. Hun geloof is gegrond in het eeuwige verkiezende werk van God de Vader, waardoor alle eer aan God toe komt.

 

1. Zijn volk (Zijn discipelen) zijn het eigendom van God (6)

2. Zij erkennen de werken van God in Christus (7-8)