Reformatorische Baptistengemeente Emmeloord
8 april 2024

Gebed voor bescherming en eenheid – Hogepriesterlijke gebed

Predikant: Roelof Weerstand
Play Video

Jezus bidt als de Grote Hogepriester voor bescherming en eenheid. Zijn bediening als voorbidder en hogepriester geeft de Kerk vertroosting en zekerheid. Johannes 17:9-12

1. Voor wie Hij bidt – niet voor de wereld, maar voor Zijn discipelen
2. Wat Hij bidt – bewaring en eenheid
3. Wat leert het gebed ons?