Reformatorische Baptistengemeente Emmeloord

Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.

Het plan voor het planten van een Reformatorische Baptistengemeente in Emmeloord

 

In juli 2021 kwamen Jan Schraal en Roelof Weerstand terug naar Nederland, na een Theologische opleiding aan de London Seminary met het plan een confessionele Reformatorische Baptistengemeente te planten in Emmeloord. Dit werk hebben we met steun van verschillende kerken uit Engeland mogen beginnen. Gedurende het jaar dat erop volgde, bleek dat Jan Schraal door ziekte niet meer actief kon meewerken. Als gevolg daarvan heeft Roelof de taken op zich genomen, en heeft meer tijd gekregen om zich hier op te kunnen richten.      

 

We zijn nog een kerk in oprichting. Omdat we geloven dat de Bijbelse manier van het planten van een nieuwe kerk, voortkomt uit een bestaande kerk, (zie Handelingen en de zendingsreizen van Paulus), zijn we in gesprek een kerk uit Engeland, om deze bereidwillig te vinden om als zendende gemeente (moedergemeente) het werk te ondersteunen, zodat ook de verantwoordelijkheden vallen onder het gezag van bestaande kerk.

 

Wat hebben we tot dusverre gedaan ?

 • De eerste zondagse kerkdienst is gehouden op 4 juli 2021, sindsdien wekelijks een dienst gehouden op zondagmiddag
 • Bijbel-verklarende prekenserie mogen geven uit Rut, Maleachi en Johannes 
 • Een website gemaakt + communicatie opgezet naar diverse sociale media kanalen
 • (Voorlopige) Statuten opgesteld
 • ANBI status aangevraagd
 • YouTube livestream opgezet
 • Iedere week op dinsdagavond een Bijbelstudie of bidstond georganiseerd
  De bidstond gebruiken we om o.a. te bidden voor de verspreiding van het evangelie in Emmeloord en de Noordoostpolder
 • Een nauwkeurige vertaling geschreven van de geloofsbelijdenis uit 1689
 • Een aantal keren geflyerd in Emmeloord, in de omgeving van de Erven.
 • Onderwijs gegeven aan de hand van de geloofsbelijdenis uit 1689

Welke dingen staan op de planning ?

 • Opzetten van zondagschool voor de kinderen. Na de zomervakantie zal deze beginnen!
 • Een van de kerken bereid vinden om vanuit de UK als zendende moedergemeente te zijn
 • Evangelisatie opzetten in Emmeloord en de Noordoostpolder
 • Uitbrengen van de vertaalde 1689 geloofsbelijdenis
 • De korte catechismus- baptistenversie vertalen
 • Uitbrengen van Zondagschool materiaal (vertaling “Lessons for life” Jill Masters)
 • Zoeken naar een betere locatie waar ochtenddiensten kunnen worden gehouden
 • Officieel lidmaatschap

Dit alles, Deo Volente, Zo de Heere wil en wij leven.